KOD

Komitet Obrony Demokracji

STRONY WIZERUNKOWE


Strona Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które zostało stworzone, by walczyć z łamaniem prawa przez rządzących w naszym kraju, by przypomnieć wszystkim obywatelom, że mieszkamy w państwie demokratycznym i że demokracji powinniśmy ze wszystkich sił bronić. Chcemy żyć w społeczeństwie neutralnym światopoglądowo, przeciwdziałać łamaniu zasad praworządności, nadużyciom władz, przekraczaniu przez nią swoich uprawnień oraz kompetencji.

Mechanizm: WordPress.


> Zobacz on-line