FUNDACJA ŁÓDZKA ARKA DEMOKRACJI

STRONA WIZERUNKOWA


Spotkali się w 2015 roku i od tej pory wspólnie działają na rzecz demokracji w Polsce.
Łączy ich sprzeciw wobec łamania postanowień Konstytucji, która jest gwarantem swobód obywatelskich i praworządności. Zależy im na propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich, edukacji młodzieży oraz kontroli prawidłowego przebiegu wyborów.


Mechanizm: WORDPRESS


zobacz stronę