DIETA OD NOWA

STRONA WIZERUNKOWA


Strona mgr Pauliny Mikulskiej – dyplomowanego dietetyk ogólny i kliniczny, specjalisty ds. żywienia człowieka. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz SGGW w Warszawie na kierunku Dietetyka, a także Wyższej Szkoły Zawodowej w Münster w Niemczech na kierunku Żywienie Człowieka.


Mechanizm: WORDPRESS


zobacz stronę